ALIVE TUEN MUN TIN SHUI WAI YUEN LONG Like us!
ALIVE FORUM Facebook Fanpage
ALIVE FORUM » 神祕廳 § ★☆ » 鬼故 » 有史以來最大宗的鬧鬼事件 - 1953年

有史以來最大宗的鬧鬼事件 - 1953年

有史以來最大宗的鬧鬼事件 - 1953年
有史以來最大宗的鬧鬼事件 - 1953年有史以來最大宗的鬧鬼事件

大 約 四 十 多 年 前 , 油 麻 地 某 幢 大 廈 某 單 位 曾 經 發 生 了 一 宗 令 香 港 人 震 驚 的 鬧 鬼 事 件 , 相 信 現 在 的 長 輩 大 多 數 都 略 有 所 聞 , 當 時 這 事 件 令 香 港 轟 動 一 時 , 報 章 也 出 了 頭 條 ,警 方
也 出 動 了 裝 甲 車 .....,事 件 是 怎 樣發 生 的 ?

我 爸 爸 當 時 是 在 該大 廈 對 面 的 木 材 行 地 鋪 工 作 , 他 當 時只 是 學 徒 , 他 和 隔 鄰 餐 室 的 員 工 是 朋友 , 樓 上 的 街 坊 和 他 也 稔 熟 , 由 於 是在 地 鋪 工 作 , 所 以 不 時 有 街 坊 路 過 也會 停 下 談 天
一 會 。

有 一 天 , 某 一 位 太太 和 我 爸 爸 談 天 時 , 她 說 : 「 我 是 住 四 樓, 我 家 對 面 間 屋 有 鬼 , 晚晚 我 都 睇到 對 面 間 屋 有 人 打 麻 雀 , 一 時 有 四 個人 , 一 時 有 五 個 人 , 個 個 都 著 全 白 色的衣 服 , 有 時 有 一 個 站 在 窗 前 ,是 沒有 頭 的 , 有 時 在 窗 前 飄 來 飄 去 , 好 恐佈 。 」

於 是 乎 我 爸 爸 便 質問 她 : 「 有 無 咁 得 人 驚 , 會 唔 會 妳 眼 花,妳 單 位 和 對 面 單 位 隔 條 馬 路 , 會 唔會 係 妳 自 己 睇 錯 ? 」

某 太 太 回 答 : 「 肯定 唔 會 , 我 連 續 幾 晚 都 見 到 , 無 理 由我 眼 花 。 」

這 天 後 , 我 爸 爸 也被 這 太 太 弄 得 半 信 半 疑 , 工 作 時 間 也不 時 向 對 面 單 位 看 看 , 但 他 沒 有 看 到什 麼 , 可 能 是 白 天 , 加 上 該 單 位 是 在四 樓 , 所 以 他 一 無 所 獲 。

過 了 數 天 , 他 在 隔鄰 餐 室 吃 飯 時 , 某 員 工 向 他 說 : 「 近 日每 天 晚 上 約 九 時 , 都 有 一 個 電 話 打 來叫 外 賣 , 每 次 外 賣 都 是 四 碗 粥 , 是 對面 大 廈 單 位 叫 的 ( 他 手 一 指 該 有 鬼 的 單位 ) , 我 第 一 次 送 上 去 時 已 覺 得 很 古 怪, 我 拍 門 這 單 位 有 人 開 門 , 但 只 是 開一 個 手 位 大 的 門 隙 , 有 隻 手 伸 出 來 拿了 四 碗 粥 , 跟 住 便 付 錢 , 我 當 埸 點 清楚 數 目 是 無 錯 的 , 便 順 手 放 入 衣 袋 ,跟 住 返 回 餐 室 , 當 我 交 數 時 , 發 現 剛才 的 錢 全 變 了 陰 司 紙 ,  


...

部份內容已隱藏,你可以...
like/recommend後觀看
按這裡回覆後觀看 按此


[ 本帖最後由 realng27 於 2016-9-15 12:59 PM 編輯 ]
相關主題
更多主題...
Views
108925
Share
464
dislike
Comment...
   

Login

當前時區 GMT+8, 現在時間是 2018-12-17 06:04 PM

Processed in 0.012938 second(s), 13 queries , Gzip enabled
 
清除 Cookies - 廣告查詢 - 聯絡我們 - alive.hk - 純文字版本